Villkor

Allmänna Villkor:

1. Allmänt:

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.superfit24.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Sajten är en förmedlingstjänst och avtal ingås mellan dig och en av våra samarbetspartners som erbjuder sina produkter via Webbplatsen (www:superfit24.se). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om oss framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Superfit24 samarbetar endast med företag som är certifierade av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Superfit24 förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar)

1.4 Superfit24 reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Superfit24 har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Superfit24 naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Superfit24 fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Superfit24 ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt  Integritetspolicy, se Integritetspolicy.

2.2 Superfit24 är en förmedlingstjänst, vilket innebär att avtal om köp ingås mellan Kunden och en tredje part. Superfit24 är inte ansvarig för betalnings samt leveransvillkor från försäljare som erbjuder sina produkter via sajten.

 3. Kunduppgifter mm.

3.1 Superfit24 rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Superfit24 behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Superfit24 om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Superfit24 misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Superfit24 rätt att stänga av Kunden. Superfit24 har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Ändringar av Villkoren

4.1 Superfit24 förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Superfit24 har informerat Kunden om ändringarna. Superfit24 rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Webbsida designad av BRANDPOINT.PL